Grb-Srbije

 

 
 
 
ИНФOРМАТОР О РАДУ ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2012. ГОДИНУ

 

 
 I.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

 

Назив органа:

Јужнобанатски Управни округ

 

Адреса седишта:

Трг краља Петра I 2-4, Панчево

Матични број:

08852022

 

Порески индентификациони број:

104156815

 

Адреса за пријем поднесака:

Панчево, Трг краља Петра I 2-4, IV спрат соба 414

Кабинет начелника:

телефон: 013/ 345 – 580, 2580 – 005 факс: 013/ 346 – 940

email adresa:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Рачуноводство:

телефон: 013/2580 – 005;  2580 – 005

факс: 013/ 346 – 940

 email adresa

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Писарница:

 телефон: 013/ 2580 – 005

 факс: 013/ 346 – 940

 

Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ број 101/2007 и 95/2010) прописује:

да се Управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седиштe

органа државне управе; да у управном округу органи државне управе могу, по

 сопственој одлуци, могу вршити један или више следићих послова државне управе: да

 решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом

 степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних

 овлашћења и да врше инспекцијски надзор.

 

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седиште

 управних округа. Влада је дужна да подручје управног округа одреди тако да оно

 омогући рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне

 управе. Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима

 органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управних

 округ, једану или више општина, град или аутономну покрајину.

 

Информатор о раду Стручне службе Јужнобанатског Управног округа ( у даљем

 тексту информатор) је сачиње на основу члана 39. Закона о слободном приступу

информацијама од јавног значаја ( „Сл. гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и

 36/2010) и Упутсту за израду и објављивање информатора о раду државних органа

 

(„Сл. гласник РС“ 68/2010).

Информатор је доступан јавности на сајту

www.juznobanatskiokrug.org.rs

и у просторијама Управног округа (Панчево,Трг краља Петра I 2-4 соба

418)

где се може добити и бесплатан примерак.

Особа одговорна за тачност података је Жељко Павловић,

дипломирани правник, запослен на радном месту шефа Одсека у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа.

Појам Округа датира из времена примене Уредбе о начину вршења послова

министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“

бр.3/92,36/92,53/92,60/93 и 5/95) који је донела Влада Републике Србије на основу

члана 90 тачка 5. Устава РС и члана 2.тачка 5. Закона о Влади РС („Службени гласник РС“број 5/91).

Законом о државној управи (Службени гласник РС“ број 79/05

, 101/2007

и 98/2010) утвђен је појам и начин образовања Управних округа а Уредбом о Управним

окрузима („Службени гласник РС“ број 15/06) утврђени су услови под којима

министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства могу да

образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или више

општина и назив, подручје и седиште Управног округа.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне

јединице свих органа државе које су образоване за његово подручје.

 

 

 

Share