Представљање Регионалног просторног плана Војводине у Панчеву

У малој Сали Градске управе Панчево, данас је одржано представљање Нацрта Регионалног просторног плана Војводине од 2021. до 2035. године и пратећег Извештаја о стратешкој процени утицаја тог плана на животну средину.

Јавна презентација одржава се у оквиру 30 дана предвиђених за јавни увид у ова радна документа (Увид се завршава 19. априла).

Осим Панчева, презентације су предвиђене још 11. априла у Кикинди, а одржане су у Новом Саду, Сомбору, Суботици, Зрењанину и Сремској Митровици.

Сва документа у електронској форми доступна су на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 11. маја у Новом Саду (у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 15 часова).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram