Саопштење

Саопштење

Решењем Владе 24 Број:119-5732/2016 од 17. јуна 2016. године,  др Зоран Тасић разрешава се дужности начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву.

 С А О П Ш Т Е Њ Е

С А О П Ш Т Е Њ Е

    Панчево, 25.03.2016. године. Заједничка акција контроле нелегалног јавног превоза путника на територији града Панчева започета на иницијативу Министарства грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре, у организацији Јужнобанатског...

Најбољи полицајац месеца фебруара

Најбољи полицајац месеца фебруара

            Панчево, 22. мaрт 2016.   Награда „Најбољи полицајац Јужног Баната“  додељена је и овог месеца.

Сузбијање нелегалног превоза путника

Сузбијање нелегалног превоза путника

  ПАНЧЕВО, 18. март 2016.   На иницијативу Министарства грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре, у организацији Јужнобанатског управног округа у складу са новим Законом о инспекцијском надзору, а  уз сарадњу републичких,...

Подршка развоју и одрживости организација цивилног друштва

Подршка развоју и одрживости организација цивилног друштва

Јужни Банат је одувек  био оличење прaведног и отвореног друштвa, чији грaђaни aктивно и одговорно покрећу иницијaтиве зa унaпређење својих зaједницa, друштва које се зaснивa нa нaчелимa поштовaњa људских прaвa, нa толерaнцији и...

 • Саопштење

  Саопштење

 • С А О П Ш Т Е Њ Е

  С А О П Ш Т Е Њ Е

 • Најбољи полицајац месеца фебруара

  Најбољи полицајац месеца фебруара

 • Сузбијање нелегалног превоза путника

  Сузбијање нелегалног превоза путника

 • Подршка развоју и одрживости организација цивилног друштва

  Подршка развоју и одрживости организација...