Вести

Нови термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035.

Заинтересована јавност Јужнобанатског управног округа-седиште Панчево, ће путем средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у

Опширније... »
        Јужнобанатски управни округ се простире у северном делу Србије, односно у југоисточном делу Аутономне покрајине Војводине на 4.245 km² површине. Управни округ покрива територију града Панчева, града Вршца и шест општина – Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Ковин, Опово и Ковачица. Према резултатима последњег пописа становништва из 2011. године, у чак 94 насељена места своје пребивалиште има укупно 293 730 становника. Насеља у Јужном Банату прави су пример географски и историјски значајне територије, богатог културног и архивског наслеђа (библиотеке, манастири и тврђаве), неговања традиције и обичаја, са посебним акцентом на поштовање мултикултуралности, специфичности ове војвођанске регије.