Баранда и Сакуле заражена подручја од болести афричке куге свиња

Министарство пољопривреде Републике Србије, Управа за ветерину, дана 3.07.2023. године, донела је следеће решење:
I Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Баранда, општина Опово, Јужнобанатски управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељено место: Баранда које је већ било проглашено угроженим подручјем на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ.
II Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Баранда , општина Опово, Јужнобанатски управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељено место: Сакуле које је већ било проглашено угроженим подручјем на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ.
Насељена места: Опово, Сефкерин на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ, и насељено место Чента на територији Града Зрењанина, Средњебанатски управни округ које се налази у подручју од 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Баранда, општина Опово, Јужнобанатски управни округ, а које је већ проглашено зараженим, остаје и даље заражено подручје и спроводе се мере у складу са донетим решењем.
III У ловишту „Тамиш-Баранда“ установљеним на територији иоштине Опово, Јужнобанатски управни округ које је већ проглашено подручјем високог ризика од заразне болести афричка куга свиња, спроводе се мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/2019 и 58/2019) и посебним прописом.

Rešenje AKS-Baranda, Opovo, Južnobanatski okrug 03.07.2023.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram