Иницијатива за изградњу “брзог пута” кроз Банат на релацији Ћала-Чока-Кикинда-Зрењанин-Панчево-Ковин

 

Панчево, 26. новембар 2013. године у седишту Средњебанатског управног округа одржан је састанак на иницијативу начелника три банатска управна округа ради покретања иницијативе за израду „брзог пута“ кроз Банат.

 Састанку су присуствовали начелник Јужнобанатског управног округа мр Зоран Тасић, начелник Средњобанатског управног округа Душан Шијан, начелник Севернобанатског управног округа Владимир Илић, председник општине Кикинда Павле Марков и руководилац Одељења одржавања и заштите путева Нови Сад, Сектора за одржавање државних путева I и II реда, ЈП „Путеви Србије”.

Темa састанка је била зимско одржавање путева – измене у функсионисању зимских служби и иницијатива за покретање пројекта изградње „брзог пута” кроз Банат.

Након дискусије договорено је да се организовано и заједнички наступи и обрати надлежним министарствима како би се убрзале активности на изградњи државног пута у категорији I реда, на релацији: Ћала-Чока-Кикинда-Зрењанин-Панчево-Ковин, с обзиром на то да је реализација од изузетног значаја за регион Баната, али и шире. Тиме би се обезбедили основни и квалитетни инфраструктурни услови за привредни развој и привлачење инвестиција.

Дата је подршка и што бржем завршетку моста у Борчи, јер његова изградња доприноси и реализацији пута кроз Банат, познат као Банатска магистрала, која би се преко овог моста повезала са коридором 10 и коридором 11.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram