ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА СА СЕДИШТЕМ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 • Просветни саветници
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Ветеринарска инспекција
 • Пољопривредна инспекција
  •  Фитосанитарна инспекцијa
 
Министартсво екологије
 • Еколошка инспекција
 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 • Тржишна инспекција
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 •  Инспекција рада
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
 •  Санитарна инспекција
 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
 • Покрајинска инспекција за заштиту животне средине
 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • Водна инспекција
 • Шумарско ловна инспекција
 
 
 
 1. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
 
Школска управа образована за подручја Средњобанатског, Севернобанатског и Јужнобанатског управног округа – Зрењанин, Трг слободе бр. 10
Просветни саветници:
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Канцеларија бр. 408
Саветница Весна Поповић
Е-mail: vesna.popovic@mpn.gov.rs
Саветница Ана Божиновић
Е-mail: ana.bozinovic@mpn.gov.rs
Саветница Маријана Овука
Е-mail: marijana.ovuka@mpn.gov.rs
Тел:013/341-666, 341-687
 
 
 1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
 
Ветеринарска инспекција
 
Шеф ветеринарске инспекције: Милица Вурдеља
E-mail:  reg.kanc.pancevo@pancevo.rs
 
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Канцеларија бр. 410 и 411
 
Инспекторка Гина Абци
Инспекторка Љубица Пантелић
Инспекторка Славица Стојсављевић
 
E-mail: vet.insp.pancevo@gmail.com
Број телефона: 013/30-88-30, лок. 715 и 793
 
Одељење у Алибунару, Саве Мунћана бр. 1
Број телефона: 013/642-198
Инспекторка….
 
Одељење у Пландишту, Војводе Путника бр. 38
Број телефона: 013/862-240
Инспектор Жељко Цеснак
Инспекторка Јагода Бањанин
 
Одељење у Ковину, ЈНА бр. 5
Број телефона: 013/741-431
Инспекторка Јасмина Драгомир
 
Одељење у Белој Цркви, Милетићева бр. 2
Број телефона: 013/853-992
Инспектор Славољуб Павловић
 
Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспекторка Недимовић Невенка
 
 
 
 
 
 
 Пољопривредна инспекција
 
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/353-221; 30-88-30, лок. 854
 
Oдељењe за пољопривредно земљиште и органску производњу
Инспектор Милица Станојевић
 
Oдељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу
Љиљана Маринковић
 
Одељење за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа на подручју Јужнобанатског управног округа
Инспектор Душан Ђурђевић
E-mail: dusan.djurdjevic@minpolj.gov.rs
Број телефона: 064/88-18-621
 
 
Фитосанитарна инспекција
 
Одељење у Алибунару, Саве Мунћана бр. 1
Број телефона: 013/642-198
                           064/ 88 18 466
Инспектор Оливера Ардељан
E-mail: oliverafsi@gmail.com
 
 
 
 1. МИНИСТАРТСВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Еколошка инспекција
 
Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспекторка Слађана Шпан
 
 
 
 
 1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
 
Тржишна инспекција
 
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Начелник инспекције Биљана Дејановић
Канцеларија бр. 401, 402 и 403
Тел: 013/345-239; 30-88-30 лок. 749
E-mail: biljana.dejanovic@mtt.gov.rs
 
Инспекторка Недељка Груба
Инспекторка Данијела Стојадинов
Инспекторка Гордана Баста
Инспекторка Јасмина Мирковић
Инспектор Небојша Томовић
 
Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспекторка Виолета Томић
Инспектор Анђић Александар
 
 
 
 
 
 
 1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
 
Инспекција рада
 
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Начелник инспекције Биљана Дражевић
Канцеларија бр. 406, 405 И 412
Тел: 013/344-378, 013/30-88-30, лок. 729
E-mail: pancevo.ir@minrzs.gov.rs
 
Инспектор Илија Јовић
Инспектор Сава Стојановић
Инспектор Иван Черних
Инспектор Милош Чича
Инспекторка Лидија Мићуновић
 
Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспектор Нинослав Ђорђевић
 
 
 
 
 
 
 1. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
 
Санитарна инспекција
 
Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Начелник инспекције Дани Ирен
Канцеларија бр. 410 а и 404
Тел: 013/352-682; 30-88-30 лок. 705
E-mail: irendani.pa@gmail.com
 Инспекторка Елеонора Хигл
Инспекторка Јасмина Грчки
Инспекторка Славица Рудеж
Инспекторка Сава Радогостић
 
 
 
 
 1. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Покрајинска инспекција за заштиту животне средине
 
Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Инспектор Илиана Терпенка
Канцеларија бр. 409
Тел: 060 515 90 47
E-mail: iliana.terpenka@vojvodina.gov.rs
 
 
Покрајинска инспекција за заштиту животне средине у области заштите и коришћења рибљег фонда
 
Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспектор Јелена Поповић
Канцеларија бр. 1
 
 
 
 1. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
 
Водна инспекција
 
Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Инспектор Саша Гајић
Канцеларија: 409 а
Тел:063/11-80-740
E-mail: sasa.gajic@vojvodina.gov.rs
             crnimeda66@gmail.com
 
 
Шумарско ловна инспекција
 
Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Инспектор Зоран Павловић
Канцеларија бр. 409
Тел:  013/355-898
Моб: 063/11-80-375
E-mail: zoranpavlovic2@gmail.com

 

Именик инспекција