Надзори поштовања мера заштите од ширења COVID 19


Током 2021. године на територији Јужнобанатског управног округа спроведено је 16 200 надзора поштовања мера заштите од ширења вируса Covid 19 по препознатим епидемиолошким ризицима.
Надзори су вршени ангажовањем и координацијом надлежних републичких и покрајинских инспекција и инспекцијских служби јединица локалних самоуправа (комунална инспекција и комунална милиција).
Појачани координисани надзор усмерен је био ка објектима и делатностима које су препознате као епидемиолошки ризици.
Спровођење надзора се наставља.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram