Нови термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт РПП АПВ од 2021. до 2035.

Заинтересована јавност Јужнобанатског управног округа-седиште Панчево, ће путем
средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином
одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана
Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, и Извештаја о стратешкој
процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на
животну средину.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram