Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу превазилажења проблема пласмана пољопривредних производа покренуло је платформу Електронска Пијаца Србије. Сви произвођачи и удружења произвођача могу остварити директан контакт са потрошачима пријавом путем следећег линка: https://pijaca.minpolj.gov.rs
(Elekotronska Pijaca Srbije)