Јужнобанатски управни округ се простире у северном делу Србије, односно у југоисточном делу Аутономне покрајине Војводине на 4.245 km² површине. Управни округ покрива територију града Панчева, града Вршца и шест општина – Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Ковин, Опово и Ковачица. Према резултатима последњег пописа становништва из 2011. године, у чак 94 насељена места своје пребивалиште има укупно 293 730 становника. Насеља у Јужном Банату прави су пример географски и историјски значајне територије, богатог културног и архивског наслеђа (библиотеке, манастири и тврђаве),  неговања традиције и обичаја, са посебним акцентом на поштовање мултикултуралности, специфичности ове војвођанске регије.
 
 
                               ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
                       26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 – 4, IV спрат
 
 
Начелник Марина Томан, дипломирани економиста
Канцеларија бр. 418
Тел: 013/345-580
Факс: 013/346-940
E-mail:  nacelnik@juznobanatski.okrug.gov.rs
Служба финансија
Канцеларија бр. 415
E-mail: finansije@juznobanatski.okrug.gov.rs
Тел: 013/25-80-007
Писарница округа
Канцеларија бр. 414
Тел: 013/341-655