Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

Министарство туризма и омладине упутило је позив грађанима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја.
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.
Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.
“ С тим у вези позивамо сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима, моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин”, наводи се у позиву.
Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.
Министарство наводи да у супротном, на основу члана 92. став 1. тачка 9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.
За све додатне информације и пружање стручне помоћи грађани могу да се обрате Министарству туризма и омладине путем маила turizam@mto.gov.rs или eturista@mto.gov.rs као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram