slajder reizbor

Поново мандат мр Зорану Тасићу

 

slajder reizbor

На седници Владе, која је одржана 14. новембра 2014. године, на основу измена Закона о изменама и допунама Закона о државној управи мр Зорану Тасићу поново је поверен мандат начелника Јужнобанатског управног округа.

Разлог за доношење овог закона, између осталог је и потреба да се положај начелника управног округа, уреди у складу са значaјем његове дужности и функције у систему државне управе. Имајући у виду послове начелника управног округа утврђене Законом о државној управи имају, пре свега, координативну улогу и активности које су усмерене на усклађивање рада окружних подручних јединица органа државне управе, сарадњу са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа и сарадњу са општинама и градовима са територије управног округа, то се у пракси показало да статус државног службеника на положају, који је до сада имао начелник управног округа, није сходан врсти овлашћења која му сагласно закону и другим прописима припадају, односно не обезбеђује потребну подршку неопходну за спровођење политике Владе. Из тог разлога начелник управног округа добија статус функционера , кога на предлог ресорног министарства именује и разрешава Влада. Иначе, функција начелника управног округа пандан је функцији Генералног секретара Владе, који на централном нивоу власти обавља истоврсне послове које наченик управног округа извршава на нивоу управног округа.

Нови мандат је само потврда да се ради о човеку, који је својим радом и залагањем на месту начелника округа оправдао указано поверење. Посвећен свом послу, радио је плански, темељно и доследно спроводећи политику Владе Републике Србије. Са њим на челу Јужнобанатски управни округ поново добија на значају, заузимајући место које му и припада. Показао се као добар организатор и координатор када су у питању стручна служба Управног округа и подручне јединице министарстава са седиштем у Управном округу. Одлична спона како самих локалних самоуправа на територији Јужног Баната тако и локалних самоуправа и министарстава. На челу са мр Зораном Тасићем Управни округ постаје и важан актер међународних пројеката, који су од виталног значаја како за поједине локалне самоураве тако и за Јужни Банат, као регион, али и за Србију.

Настављајући да ради несмањеном жестином и посвећеношћу функцији која му је поверена, мр Зоран Тасић оправдаће указано поверење.

 

Кабинет начелника

 

Јужнобанатског управног округа

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram