vest96

Примена пестицида у време пуног цветања пољопривредних култура

vest96

               

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

             Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

    И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

          Управа за заштиту биља

        Фитосанитарна инспекција

                Број: службено

       Датум:  17.04.2016 године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо Вас о примени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (ПЕСТИЦИДА) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања

тровања пчела.

 

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУ ОДГОВОРНИ

ЗА АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА!

Корисници средстава за заштиту биља ризикују да и њихова производња буде угрожена, смањењем приноса и плаћањем штета које проузрокују неправилном и несавесном применом средстава за заштиту биља, односно ако

ПРИМЕЊУЈУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

КОЈА СУ ОТРОВНА ЗА ПЧЕЛЕ У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА БИЉА!

 

Члан 45. став 1. тачка 6) Закона о средствима за заштиту биља

 

КАЗНЕ:

 700.000,000 ДО 3.000.000,00 ДИНАРА за правно лице,

300.000,00 ДО 500.000,00 ДИНАРА за предузетника,

35.000,00 ДО 50.000,00 ДИНАРА за физичко лице

Средства за заштиту биља која су отровна за пчеле МОГУ СЕ ПРИМЕНИТИ САМО у случају СУЗБИЈАЊА КАРАНТИНСКИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА и то само након писаног одобрења министра пољопривреде (члан 45. став 4. Закона о средствима за заштиту биља) и то једино ако су 48 сати пре примене одгајивачи пчела обавештени о примени и само ако се пчелиња друштва налазе на растојању од најмање пет километара од места третирања (члан 49. став 1. Закона о средствима за заштиту биља).

Корисници средстава за заштиту биља су дужни да воде евиденцију о сваком третирању биља, биљних производа и прописаних објеката (члан 64. став 4. Закона о средствима за заштиту биља).

За непоштовање одредби овог члана ПРОПИСАНЕ СУ КАЗНЕ у износу од:

 

500.000,00 ДО 1.000.000,00 ДИНАРА за правно лице,

100.000,00 ДО 400.000,00 ДИНАРА за предузетника,

5.000,00 ДО 30.000,00 за физичко лице.

Сва средства за заштиту биља морају да се примењују на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља (члан 44. став 1. тачка 5) Закона о средствима за заштиту биља).

За непоштовање одредби овог члана ПРОПИСАНЕ СУ КАЗНЕ у износу од:

 

700.000,000 ДО 3.000.000,00 ДИНАРА за правно лице,

300.000,00 ДО 500.000,00 ДИНАРА за предузетника,

35.000,00 ДО 50.000,00 ДИНАРА за физичко лице.

Фитосанитарна инспекција Управе за заштиту биља је предузела све неопходне активности у вези са спровођењем мера услед кршења одредби Закона о средствима за заштиту биља које се односе на примену средстава за заштиту биља у време цветања биља и вођење евиденције о примени средстава за заштиту биља.

Поред прописаних казни, несавесни корисници средстава за заштиту биља ризикују да морају да надокнаде штету коју нанесу пчеларима тровањем пчела!

О горе наведеном кршењу Закона и Законских под-аката обавестите надлежног фитосанитарног инспектора Дијана Веселинов 064/8818-467, mail  dijanaveselinov@gmail.com

Фитосанитарни инспектор

Дијана Веселинов

 

{module[329]}

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram