Савет управног округа

Управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.
Савет управног округа чине начелник управног округа, председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.
Начелник управног округа дужан је да све предлоге Савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.
Начин рада Савета управног округа одређује Влада уредбом.
Чланови Савета Јужнобанатског управног округа:
1. Начелница Јужнобанатског управног округа – Марина Томан;
2. Градоначелник града Панчева – Александар Стевановић;
3. Градоначелница града Вршца – Драгана Митровић;
4. Председник општине Алибунар – Зорана Братић;
5. Председник општине Ковачица – Јарослав Хрубик;
6. Председник општине Пландиште – Јован Репац;
7. Председник општине Опово – Милош Марков;
8. Председник општине Ковин – Сања Петровић;
9. Председник општине Бела Црква – Виолета Симић