vest104

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

vest104

По налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сви инспектори Одељења Инспекције рада у Панчеву укључени су у превентивно поступање ради заштите здравља и безбедности запослених при раду на отвореном на високим температурама ваздуха.  С тим у вези, интензивиран је обилазак запослених и послодаваца, нарочито у делатности пољопривреде и грађевинарства.

Када  температура ваздуха у летњим месецима прелази  36°Ц, сматра се да  запослени који обављају послове на отвореном,  раде у неповољним радним условима, што може негативно да утиче на њихово здравље,  због чега је још 2007. године Влада Републике Србије донела Препоруку којом се послодавцима препоручује да организују рад на такав начин, да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура , изнад  36°Ц,  а нарочито у периоду од  11 – 16 часова, уколико то дозвољава сам процес рада. 

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама, које је 2013. године донела Управа за безбедност и здравље на раду послодавцима су достављене путем електронске поште и непосредно како би се постигло да што већи број послодаваца и запослених буде информисан о потреби предузимања специфичних превентивних мера  при раду запослених на отвореном при високим температурама.

 Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама можете преузети на следећем линку:

{module[338]}

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram