slajdatp

С А О П Ш Т Е Њ Е

 slajdatp

 

Панчево, 25.03.2016. године.

Заједничка акција контроле нелегалног јавног превоза путника на територији града Панчева започета на иницијативу Министарства грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре, у организацији Јужнобанатског управног округа, успешно је реализована.

У акцији je учествовало два инспектора Републичке инспекције за друмски саобраћај, два инспектора Одељења инспекције рада Јужнобанатског управног округа, шест инспектора Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, два саобраћајна полицијска службеника Одељења саобраћајне полиције и два оперативна радника Одељења криминалистичке полиције ПУ Панчево.

Акција је спроведена на два пункта, у две смене и уз подршку мобилних патрола саобраћајне полиције у периоду од 18.03.2016. до 23.03.2016. године, а остварени су следећи резултати:

          од укупно 17 возила која су записнички евидентирана, из саобраћаја је искључено 13 возила на период од 5 до 90 дана у складу са Законом о безбедности саобраћаја.

          саобраћајна полиција  је поднела 5 прекршајних пријава, републички инспектори рада сачинили  17 записника и 3 прекршајна налога због непоседовања уговора о раду.

          најбољи показатељ успешности акције се огледа у финансијском ефекту.

      Процентуално повећање продатих карата и остварених прихода на дневном нивоу кретало се у интервалу од 40 до 146 процената. Односно, у недељи трајања акције контроле продато је 7 919 карата више него у истом временском периоду претходне недеље,  а приход  ЈКП „Аутотранспорт Панчево“ увећан је у наведеном периоду у износу од 1.056.103,00 динара.

            Ефекти акције јасно говоре у прилог потребе предузимања одговарајућих мера у правцу сузбијања сиве економије у области друмског саобраћаја. 

 

{module[262]}

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram