vest151

УСВОЈЕНА ПЛАТФОРМА ЗА РАД

vest151

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је први састанак Радне групе за поверене послове Kоординационе комисије Владе Србије, на коме је усвојена платформа за рад.

Пуном применом Закона о инспекцијском надзору од краја априла 2016. године до данашњих дана, а у циљу успостављања координације послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције, уочени су и идентификовани проблеми који у великој мери утичу на ефикасност и квалитет инспекцијских надзора који су поверени аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, али са друге стране Закон је омогућио да се први пут системски и на једном месту законодавно и уреди координација послова инспекцијског надзора.

Анализа организационих, кадровских и материјалних капацитета инспекција на нивоу јединица локалних самоуправа, као и  припрема одговарајућих препорука јесу први радни задаци радне групе.

{module[383]}

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram