Усвојена уредба о подстицајним мерама за имунизацију

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, како би се додатно мотивисали грађани за вакцинацију и на тај начин брже постигао колективни имунитет, који за циљ има сузбијање епидемије, враћање основних функција здравственом систему и отварање економије.

Додатна новчана подршка у износу од по 3.000 динара предвиђена је за све грађане Србије који су до сада вакцинисани и све оне који ће до 31. маја примити бар прву дозу вакцине.

Од 1. до 15. јуна, преко сајта Управе за трезор, биће отворен портал за пријављивање грађана за ову новчану помоћ. Одмах након овог рока почеће исплата, која ће трајати до краја јуна. Новчану помоћ примиће и сви вакцинисани пензионери, као и они који то намеравају да ураде током маја. За њих ће исплата ићи по аутоматизму и није потребно да се пријављују.

Данас је усвојена допуна Закључка Владе од 2. априла 2020. године којoм би се накнада зараде у висини од 100 одсто основа за накнаду зараде исплаћивала само запосленима који су на боловању због потврђене заразне болести COVID-19, а вакцинисани су, као и запосленима који из здравствених разлога не могу бити вакцинисани.

Остали запослени који се разболе од ковида добијали би накнаду зараде за време боловања од 65 одсто зараде.

Влада је усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о личној карти, чији је основни циљ реализација владиног пројекта „Стоп бирократији“, а који се односи на смањење административних трошкова грађанима Србије приликом оглашавања личне карте неважећом.

Уколико грађанин изгуби личну карту биће довољно да је објави неважећом на сајту Министарства унутрашњих послова.

Изменама закона предвиђено је да за издавање личне карте малолетном лицу старијем од 16 година буде довољна сагласност само једног родитеља.

На данашњој седници усвојен је текст Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о техничким условима и начинима електронске валидације потврда о извршеној вакцинацији против COVID-19 и потврда о извршеном тестирању.

Након потписивања овог меморандума, биће у употреби дигитални сертификати о вакцинацији, којим ће се знатно олакшати трансфер путника из обе земље и омогућити безбедно путовање и пословање у условима пандемије.

На седници Владе усвојен је и Предлог закона о заштити пословне тајне, којим се усклађује систем заштите пословне тајне са релевантним прописима Европске уније.

Овим законским предлогом штите се инвестиције привредних субјеката у стицање, развој и примену знања и искуства и других информација које им обезбеђују предност над конкуренцијом.

Инвестирање у стварање и примену интелектуалног капитала штити се правима интелектуалне својине – патентом, дизајном, ауторским правом, као и заштитом приступа знању које је привредном субјекту драгоцено, а није опште познато.

Пословна тајна има важну улогу у размени знања између истраживачких институција и привредних друштава, посебно малих и средњих предузећа.

На седници је усвојен закључак Владе којим су створени услови да Србија прихвати Повељу о програму партнерства „Зелени мост“, која тренутно у чланству има 16 земаља Европе и 16 невладиних организација.

Приступањем Србије, ствара се оквир за сарадњу са земљама потписницама, са идејом да се убрза глобални прелазак на зелену економију промовисањем технологија и најбољих пракси.

Суштина Повеље јесте да се убрза промоција стратешких инвестиционих пројеката, чије спровођење подразумева различите облике партнерства у домену јавног и приватног сектора, а где јавне иницијативе играју важну улогу.

Извор: Влада Србије

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram