Усвојен предлог за укидање ванредног стања!
Влада Републике Србије на иницијативу Министарства одбране и достављеног одговарајућег елабората у складу са Законом о одбрани, донела је одлуку да је сагласна са предлогом да председник Републике и председница Владе упуте Народној скупштини заједнички предлог за укидање ванредног стања.
Народна скупштина ће се изјаснити о предлогу Владе Србије на посебној седници.