У среду 23. новембра истиче рок за пријаву за помоћ узгајивачима млечних крава у виду бесповратне испоруке меркантилног кукуруза

Влада Републике Србије усвојила је Закључак и објавила Јавни позив преко Републичке дирекције за робне резерве о помоћи пољопривредниђ произвођачима о бесплатној расподели меркантилног кукуруза.

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, започела је 11. новембра 2022. године и траје  до 23. новембра 2022. године.

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу, регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава, а млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:

(1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;

(2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства;

(3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу;

(4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права.

Јавни позив објављен је на званичним интернет страницама: Министарства (www.minpolj.gov.rs), Дирекције (www.rdrr.gov.rs) и Пољопривредних саветодавних и стручних служби на територији централне Србије и Пољопривредних стручних служби на територији Аутономних покрајина.

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби (у даљем тексту: ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID).

Ово су места у јужном Банату

Пољопривредна стручна служба Институт Тамиш Панчево доо

За: Панчево, Алибунар, Ковачица, Опово

Новосељански пут 33, 26000 Панчево

Пољопривредна стручна служба Вршац

За: Вршац, Пландиште, Бела Црква, Ковин

Жарка Зрењанина 27, 26300 Вршац

Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram