Формиран Савет за спречавање вршњачког насиља и Радна група за подршку менталном здрављу и сигурности младих

Влада Републике Србије формирала је Савет за спречавање вршњачког насиља, чији ће задатак бити, поред осталог, да обезбеди организовање мобилних тимова за вршњачко насиље кроз протоколе између центара за социјални рад и других служби, као што су образовне и здравствене установе и полиција, које ће хитно да реагују када се догоди оваква врста насиља.
Саветом ће руководити председница Владе Србије Ана Брнабић, док ће заменик председника Савета бити министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић.
Савет чине и министри унутрашњих послова, правде, здравља, информисања и телекомуникација, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за државну управу и локалну самоуправу, људска и мањинска права и друштвени дијалог, министар туризма и омладине, представник Министарства просвете, Уницефа, Удружења „Маме су закон“ и Центра за несталу и злостављану децу.
Влада је донела и Одлуку о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих чији је задатак да припреми предлоr програма подршке менталном здрављу и сигурности младих, са посебним акцентом на успостављње мултисекторске сарадње која би обухватила образовне и здравствене установе и друге организације и друштвене заједнице које се баве или имају утицаја на ментално здравље те популације.
Ови програми захтевају приступ на више нивоа са различитим платформама као што су дигитални медији, здравствене или социјалне установе, школе или друге заједнице, као и различите стратегије приступа и комуникације са адолесценатима, док је превасходни циљ тих програма да ојачају капацитет појединца да регулише емоције, побољшају алтернативе ризичном понашању, изграде отпорност за управљање тешким ситуацијама и невољама и промовишу друштвено окружење у којима се адолесцент oceћa сигурно и заштићено.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram