Јужни Банат спреман дочекује отпочињање новог Програма прекограничне сарадње 2021-2027.
Стратешки правци развоја ЕУ и партнера, поред социјалног и економског развоја заједница, биће повећање квалитета здравствене заштите и ефикасности тржишта рада, квалитетније образовање, интеграција маргинализованих заједница, као и очување културног наслеђа.