Ко може остварити право на новчану накнаду за случај незапослености ?

Важне информације о условима и начину остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености са освртом на поступање националне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања можете добити путем следећег линка:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/uslovi-i-nacin-ostvarivanja-prava-na-novcanu-naknadu-za-slucaj-nezaposlenosti-sa-osvrtom-na-postupanje-nacionalne-sluzbe-za-zaposljavanje-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja