Исплата иностраних пензија за држављане Републике Србије наставља се и током ванредног стања!

Свим држављанима Србије, који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије и Бугарске иста ће бити исплаћена и током ванредног стања, без обзира што нису у могућности да доставе уверење о животу иностраним институцијама пензијског осигурања.

Мађарска, Швајцарска, Чешка и Луксембург још увек разматрају предлог, а Србију ће о својој одлуци обавестити у најскорије време, уз напомену да је са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање договорено да се за њихове кориснике пензија који имају пребивалиште у иностранству такође, под условом реципроцитета, не обуставља исплата пензија у случајевима неблаговременог достављања уверања о животу.
Детаљније:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/isplata-inostranih-penzija-za-drzavljane-srbije-nastavlja-se-i-tokom-vanrednog-stanja