Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора!

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године.

Опширније на следећем линку:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/zaposlenima-koji-rade-od-kuce-ili-su-poslati-na-odsustvo-dozvoljeno-koriscenje-godisnjih-odmora