Од данас почиње са радом Електронска Пијаца Србије!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу превазилажења проблема пласмана пољопривредних производа покренуло је платформу Електронска Пијаца Србије. Сви произвођачи и удружења произвођача могу остварити директан контакт са потрошачима пријавом путем следећег линка: https://pijaca.minpolj.gov.rs (Elekotronska Pijaca Srbije) Народна скупштине Републике Србије Покрајинске владе Војводине Влада […]

Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Запосленима који раде од куће или су послати на одсуство, дозвољено коришћење годишњих одмора! Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али […]

Ко може остварити право на новчану накнаду за случај незапослености ?

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи   Ко може остварити право на новчану накнаду за случај незапослености ? Важне информације о условима и начину остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености са освртом на поступање националне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања можете добити путем следећег линка:https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/uslovi-i-nacin-ostvarivanja-prava-na-novcanu-naknadu-za-slucaj-nezaposlenosti-sa-osvrtom-na-postupanje-nacionalne-sluzbe-za-zaposljavanje-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja Народна […]

Исплата иностраних пензија

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи   Исплата иностраних пензија за држављане Републике Србије наставља се и током ванредног стања!   Свим држављанима Србије, који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије и Бугарске иста ће бити исплаћена и током ванредног стања, без обзира што нису у могућности да доставе уверење […]

Једнократна помоћ у износу од 4000 динара корисницима РФ ПИО!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Једнократна помоћ у износу од 4000 динара корисницима РФ ПИО! Пензије и друга права из пензијског и инвалидског осигурања биће исплаћивана једном месечно, а корисници пензија, корисници привремене накнаде и инвалидна деца добиће једнократну помоћ у износу од 4.000 динара, усвојено је на предлог Министарства […]

Исплата иностраних пензија за држављане Републике Србије наставља се и током ванредног стања!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Исплата иностраних пензија за држављане Републике Србије наставља се и током ванредног стања! Свим држављанима Србије, који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије и Бугарске иста ће бити исплаћена и током ванредног стања, без обзира што нису у могућности да доставе уверење о животу […]

Бесплатни контакт центри!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Влада Републике Србије успоставила је јединствени контакт центар „COVID-19” на броју 19819. Позивањем овог броја, грађани могу добити савете и препоруке стручњака у борби против коронавируса, као и контактирати надлежне стручне службе у целој држави. Такође, успостављен је и јединствени контакт центар за помоћ старим […]

Труднице и породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде!

О округу Начелник Надлежност Служба округа Савет управнг округа Документи Труднице и породиље електронским путем могу да предају документацију за остваривање накнаде зараде! Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, труднице и породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици […]